Lösningar inom återvinning och energiåtervinning

Vi vet vad stora volymer och höga kapaciteter innebär och vad det ställer för krav på utrustningen.

Industrial Quality Recycling – vårt ursprung

Du kan läsa mer om vår historia på sidan Om IQR men i korthet är vi stolta över att kunna säga till våra kunder att vi är specialister. Under många år var vi entreprenörer som gjorde exakt det som våra kunder idag gör. Att fragmentera avfallsmaterial eller att bereda olika typer av avfall till förbränningskvalitet är vi duktiga på. Läs mer om de områden våra maskiner lämpar sig på ”IQR FlexHammerTM – Produkt applikationer”