Energiåtervinning 2017-11-01T16:36:44+00:00

Material:

Restprodukter – avfall såsom hushållsavfall, rivningsvirke, träavfall, grot, bark, verksamhetsavfall m.m. användes i allt större utsträckning som bränsle.

Lagar:

Lagar mot deponering av brännbart material instiftas.
Energiutvinning av avfallsmaterial prioriteras.
Höga deponeringsavgifter skapar ekonomisk plattform för investeringar i syfte att höja kvaliteten på bränsle ur avfall.
God bränslekvalitet ökar energiutbytet och sänker miljöpåverkan.

Maskiner:

IQR System´s hammarkvarnar är konstruerade för behandling av avfallsmaterial. De har ett inbyggt säkerhetssystem med rejektlucka som tillåter okrossbara föremål att lämna maskinen utan att skada den.
Maskiner för matning, transport, siktning och metallavskiljning liksom el och styrautomatik ingår i vårt program.

Bränslekvalitet:

Eldning av avfallsbaserat bränsle sker i t.ex. Fluid Bed – och Rosterpannor.
Förbränningsprocessens resultat är beroende av bränslets kvalitet. En jämn kvalitet d.v.s. kontrollerad partikelstorlek och jämn fukthalt är viktiga faktorer för styrning av förbränningen. Högt energiutnyttjande och låga utsläppsvärden på rökgaserna blir resultatet av att använda ett väl förberett bränsle. Ett homogent bränsle tillåter optimering av förbränningsprocessen, avsedd förbränningstemperatur kan innehållas liksom att oönskat organiskt material i askan undvikes. Skillnaden på utsläppsvärden kan åskådliggöras med följande diagram från samma panna.

Värden vid eldning med obehandlat avfallsbränsle

Olika pannor kräver olika bränslen. Olika avfallsslag kräver olika behandling d.v.s. anpassning av upparbetningsprocessen.

Hammarkvarnen är oslagbar i avfallssammanhang. Den kan användas för behandling av såväl sprött som elastiskt material av typ plastfolie och textil. Den kan enkelt anpassas att producera lämplig bränslefraktion och den är okänslig mot föroreningar i form av okrossbart material.
Maskinens bottenrost avgör färdigmaterialets partikelstorlek. Flera roststorlekar finns att välja mellan och de är lätta att byta.

Diagrammen nedan visar utfallet från 120 mm rostöppningar för hushållsavfall resp. rivningsvirke.

Hushåll och industriavfall processat för det vanligaste avfallspannorna i världen (CFB-pannor, cirkulerande fluid bädd). 120 mm roster.

Återvinning hushållsavfall
Återvinning trä