Älvstaden Fastigheter, (www.alvstadenfastigheter.se) äger och underhåller industriella markytor i Trollhättan. Vi tillhandahåller både kontor, lager och produktionsutrymmen.

Kontakt: info@iqr.se