Rotary shear

Rotary shear 2017-02-17T16:51:12+00:00

En rotary shear är till skillnad från en valskross/hookshredder en maskin som klipper eller skär mycket mer än sliter sönder avfallet.

Den producerar ett mera finfördelat material än en hookshredder och används därför ofta som sekundärkvarn efter en hookshredder innan en panna.

Det finns även exempel där avfall matas direkt i en rotary shear i enstegskrossning innan panna. Ofta måste man använda s.k pushers i samband med rotary shears eftersom de annars kan ha svårt att få tag i materialet som matas in i kvarnen. Generellt är dessa maskiner mycket kraftfulla och krossar med lätthet däck av olika storlekar.