SFC – Soot Free Combustion 2017-06-09T16:16:12+00:00
 • Förgasning och förbränning sker i två separata och kontrollerade steg
 • Förbränningen sker i en patenterad brännarkonstruktion
 • Recirkulering av eventuella oförbrända gaser till antändningspunkten

 

SFC – Soot Free Combustion unit tar energiåtervinning från träbränslen in i framtiden med förfinad teknik utvecklad i Svenljunga av Industrial Quality Recycling AB.

Medströmsförgasningen i fast bränslebädd är en teknik som förtjänar att på nytt träda fram i rampljuset. Och efter flera år av utveckling kan vi nu stolt presentera SFC-ugnen för industriellt bruk.

Enkelheten är slående och fördelarna enorma, då ugnen kombinerar stor bränsleflexibilitet och stort lastområde med snabb lastreglering och låga utsläppsvärden.

Det fungerar – inte bara i teorin

När andra förgasningsanläggningar endast finns tillgängliga som prototyper så har vi på IQR en produkt som är fullt utvecklad och in full användning. Förgasaren finns installerad sedan 2008 i Svenljunga (12 MWth) och sedan 2011 hos Munkfors Energi (8 MWth + 2 MWe). Ugnen erbjuder möjligheter och fördelar som inga andra produkter på marknaden kan erbjuda.

Fakta

 • Avsevärt mindre rostyta
 • Låg känslighet för ändring ibränslekvaliteten
 • Låg termisk belastning på rosten
 • Möjligt att elda med stor finandel
 • Bränslenivån hålls konstantoavsett last
 • 0 – 60 % fukthalt
 • Låg reaktionstemperatur i koksskiktet
 • Sotfri förbränning
 • Få och enkla reglerparametrar
 • Snabb lastreglering (snabbare än med oljeeldning – samma tid som det tar att ändra varvtalet på rökgasfläkten)
 • Stort lastområde (10 – 100 %)

 

Samförbränning

 • 850 º C i två sekunder upprätthålls med lätthet i lastområdet 10 –100 %.

Typiska bränslen

 • 0 –150 mm krossat returträ
 • Krossat avfallsträ
 • Krossat impregnerat avfallsträ
 • Krossad skogsflis
 • Pellets
 • Kol
 • Torv

Se hur Soot Free Combustion fungerar

Ladda ner PDF