Vanligen ställda frågor (FAQ)

Vanligen ställda frågor (FAQ) 2017-02-13T10:46:05+00:00
Vänligen se punkt 8 i sektionen för ”typiska biobränslen”
Nej, detta rekommenderas inte. Det tar ganska lång tid att stänga av (cirka 24 timmar) på grund av mängden träbränsle inne i ugnen. Ett sådant tillvägagångssätt skulle skapa onödigt slitage på murverket (som ogillar temperaturvariationer). Vi är stolta över att INTE behöva stänga av, istället kan vi köra på 10% last under perioden när du inte behöver så mycket energi. Du kan på mycket kort tid dra upp ugnen till full effekt igen på morgonen. Detta är ett bättre tillvägagångssätt, tycker vi.
Hej, Jenbacker är en mycket fin motor. Det skulle säkert vara möjligt men trädbränslet skulle behöva vara mycket torrt och Jenbacher ställer höga krav på gasen, när vi frågat dem. Helt ärligt så är detta inte testat. Vår gas är en låg kalorigas. Den skulle räcka till att köra en gammal gengas-motor men processen vore inte särskilt effektiv, tror vi.
Skillnaden mellan vårt system och andras är liten här. Vi har en fördel och det är den relativt höga verkningsgraden på mellan 91-92 %. Detta beror på den låga halten oförbränt i askan, låg O2 under drift samt bra pannsystem. Detta innebär att vi kan ta lite mer energi ut ur varje kilo tillfört bränsle (beroende på vilket system du jämför med). I teorin skulle vi kunna ha en fördel genom att vi skulle kunna köra med högre tryck i pannorna. Detta är på grund av den relativt sett låga andelen flygaska samt den höga smältpunkten på denna flygaska. I normala system (runt 40 bar panna) ligger man på omkring 20% el men man skulle kunna komma till +30%. Detta beror på vilket pannsystem man har samt på vilken turbin man har. Tänk på det så här istället; med SFC kan du producera el på långt lägre last än med många andra system. Du kan då ha lägre andel förlorad energi i de stunder du har låg efterfrågan på värme. Igen, det beror på många faktorer, men miljön gillar möjligeheten att köra på låg last utan att kyla bort något.
Beroende på vilken typ av trä du matar in (energiinnehållet) så bygger vi ugnar i storleken omkring 3 – 15 MW värme. Med informationen från den tidigare frågan färskt i minnet så motsvarar det omkring 1-3MW el. Detta på grund utav att de mindre anläggningarna oftast inte har lönsamhet i att producera el med vidare verkningsgrad.
Denna fråga beror på bränslet och igen, självfallet, på antalet timmar du planerar att köra varje år. För att ge ett exempel:
Om du planerar att köra med ett bränsle som har ett energiinnehåll på 3MWh/ton och ditt system är på 12MW, då måste du bränna 4 ton/timma för att kunna köra på full effekt. Så, om du planerar att göra detta i 8000 timmar varje år blir den teoretiska maximala mängden eldat bränsle 4 x 8000 = 32.000 ton. I realiteten så kommer du dock ”alltid” att ha perioder då du kör på lägre last, speciellt om du inte kan använda värmen.