På IQR Contract AB arbetar omkring 25 personer. Vi jobbar både med tillverkning och montering i och utanför våra verkstäder i Vänersborg.

En övervägande del handlar om legoarbeten men vi har också en del kontrakterad produktion. Verkstäderna består av 3300m2 golvyta och inhyser en välutrustad maskinpark, se ”Verksamhet”.

Vi arbetar för bra miljö och rätt kvalitet.

IQR Contract är certifierade enligt:
* Kvalitetsäkringssystem ISO 9001:2015
* Miljösäkringssystemet SS-EN ISO 14001