Reparationer och Underhåll

rep

Vi utför plåt och svets uppdrag på vår egen Mekaniska verkstad men även ute i fält.
Uppdragen rörande reparation och underhåll kan vara allt från att byta bottnar i mindre dieseltankar till att renovera större smältugnar.

Men det kan också vara att renovera lastbilsflak, transport skruvar, byta rör på värmeverk och liknande.