Förgasning av trämaterial

Förbränning i två steg

Vår ugn kallas SFC (Soot Free Combustion unit). Den kallas så därför att den i två väl avgränsade steg förgasar och förbränner gasen. Precis som i all förbränning krävs en förgasning innan antändning. I syfte att åtnjuta de fördelar detta för med sig har vi valt att utveckla en brännare vari gasen antänds kontrollerat istället för att som i normalfallet förhållandevis okontrollerat. De fördelar detta för med sig är många men i korthet bättre bränsleflexibilitet, större lastområde och bättre förbränning.

Miljövänlig förbränning

För oss är det viktigt att hitta miljövänliga sätt att erhålla energi från avfalls material. Vår förbrännings teknik gör vad varje värmeverk önskar sig. Vi håller hög effektivitet, hög bränsle flexibilitet, och den bästa förbränningen som är tillgänglig på marknaden. Vår patenterade brännarteknik, i kombination med vårt eget förgasningssystem gör energiåtervinning från biobränslen enkelt.

Teknologin – förgasning av träavfall (3 – 15 MWth)

En kortfattad beskrivning av principerna bakom SFC-förgasaren
Vår patenterade brännare möjliggör förbränning av trä som klassas som farligt avfall. Den kan hantera biobränslen som andra ugnar har svårt att hantera. Vi levererar ugnar i storlekarna 3 – 15 MWth värme.

Förbränningsteknik

Som beskrivet i avsnittet ”förgasning av trämaterial” så separerar vi tydligt förgasning och förbränning i vårt system.
Genom att använda denna teknik så kan mängden producerad gas enkelt justeras genom att kontrollera mängden tillförd processluft/gas under bränslebädden. Genom att göra detta så kan mängden extraherad energi snabbt ökas eller sänkas utan att behöva tänka på bränslebäddens nivå (den är alltid konstant).

Ladda ner PDF

Se hur det fungerar