Låg livscykelkostnad2017-12-19T20:22:37+00:00

Varför välja en förbränningsugn för träavfall?

Om du behöver snabb lastreglering, bra bränsleflexibilitet, en bränslekammare som är mer eller mindre okänslig för andelen fukt och låga utsläpp genom effektiv förbränning så finns det ingen lättare väg än att använda IQR´s tvåstegsförbränning.

Snabb lastreglering

Många anläggningar får problem när energibehoven svänger kraftigt. Att skifta över en traditionell ugn från hög effekt till låg effekt, eller vice versa, tar lång tid och orsakar problem med dåliga emissioner. IQR´s förbränningsugn kan på omkring 1 minut gå ifrån låg effekt till hög effekt med bibehållna låga emissioner.

Bränsleflexibilitet

IQR´s SFC-ugn är extremt flexibel med avseende på bränslekomposition. Där andra ugnar kräver rent, torrt bränsle eller pellets, fria från föroreningar, så kan SFC-ugnen matas med ett otal olika typer av trämaterial. Den tillåter till och med att bränslet har en fukthalt på upp emot 60%, utan att någon förtorkning behövs.

Typiska biobränslen för SFC-ugnen är:

  1. Återvinningsträ (RT)
  2. Krossat träavfall
  3. Krossat impregnerat träavfall (kreosot eller CCA)
  4. Krossat skogsavfall
  5. Pellets av olika slag
  6. Kol
  7. Torv
  8. Det är högst sannolikt inga problem att förbränna anda typer av biomassa men det är otestat. En vanlig fråga är om det är möjligt att förgasa skal ifrån diverse nötter (kokos, mandel eller olivkärnor). När ni frågar oss huruvida det är möjligt att förbränna/förgasa dessa material så är det viktigt att ni har klart för er var smält-punkten på askan för detta material ligger.

Drift på låg last

De flesta ugnar kan inte köra på lägre laster än omkring 25-30% av maximal uteffekt. Det är lite förenklat men i stora drag är det så. Det leder till att dessa ugnar måste stängas av och på när energibehovet är lägre än den lägsta möjliga lasten. Dessa procedurer skapar problem i form av ökat slitage, dåliga utsläppsvärden, förlorad verkningsgrad, extra arbete, start/stop relaterade problem etc.

IQR´s SFC-ugn kan gå så lågt som till 10% last med bibehållen stadig förgasning och bra förbränning med låga emissioner. Förgasaren behöver inte stängas av på grund av minskat energibehov. På grund av detta kan den upprätthålla en jämn drift utan de negativa konsekvenserna en ned-eldning (avstängning) för med sig.

Emissioner och aska

SFC enheten har de bästa utsläppsvärdena i sin klass. NOx hålls väldigt lågt och den patenterade brännaren håller CO på 0 under i stort sett hela lastområdet. Kvaliteten på askan är mycket hög och visar på mycket låga halter oförbränt.