Trumsiktar 2017-11-30T12:01:15+00:00

På IQR tillhandahåller vi olika typer av siktar eftersom olika avfallsmaterial ställer olika krav på typen av sikt. Trumsikten är en mycket kostnadseffektiv typ av sikt. Den är slitstark och har få nackdelar, vilket också är en av anledningarna till att den är så väl använd runt om i världen.

I trumsikten tumlas materialet som siktas på ett effektivt sätt runt inuti trumman. Detta gör att den är mycket effektiv på trämaterial, stenmaterial och andra typer av avfallsmaterial.

PRONAR tillverkar mobila och stationära trumsiktar, både dieseldrivna och eldrivna. Sedan ett antal år tillbaka representerar IQR deras produkter på den Svenska marknaden. Det är främst de mobila trumsiktarna som våra kunder intresserat sig av och de finns i storlekar från omkring 4 till och med cirka 7 meters aktiv längd.