<< Till begagnat

Vill du veta mer?

Kontakta säljare för mer information.

+46 (0)520-48 58 83

info@iqr.se

Textilfilter för avskiljning av stoft ur luft eller gaser i industriella processer och energianläggningar.

Ett filter typ cyklonfilter från Filtersupport ApS utfört i syrafast stål AISI-316 som år 2010 idriftsattes på en svensk anläggning för pelletsproduktion.
Filtret var då dimensionerat för ett gasflöde på 55 000 m3/h vid 110˚C, men kapaciteten vid en ny applikation kommer att bero på typ av process och valet av filtermedia.
Filtret togs ur drift 2015 då verksamheten vid anläggningen upphörde.
Därefter har filtret genomgått en grundlig översyn där bl.a. filtermediat ersattes. Efter det har filtrets använts i en krossanläggning för speciellt avfall i perioder under ca 1 års tid.

Filtret är trycklutrensat och utformat som en cylinder där den stofthaliga gasen leds in tangentiellt högt upp medan utloppet för den renade gasen är i toppsektionen. Filtret är isolerat med 45 mm  och klätt med korrugerad plåt. Det avskilda stoftet matas ut via stofsluss under stoftfickan. Stativet ger ett avstånd mellan stoftsluss och mark på ca 1,8 m. 

Filtret består av följanade delar:

  1. Toppsektion: Renluftskammare med instigningsdörr och utrustning för filterrensningen. Utloppsstos med diameter 1000 mm.
  2. Filterkammare i 3 mm plåt AISI-316.
  3. Filterficka i 3 mm AISI-316.
  4. Filterkorgar: Filtret rymmer 208 st. Vid krossapplikationen har dock endast 164 korgar i lackerat utförande installerats. Från 2016.
  5. Filterslangar:  Installerat 164 slangar i polypropen, PP/PP401. Längd 5m, diameter 142 mm. Filteryta med fullt antal slangar är 464m2. Med 164 slangar blir filerytan 366 m2. Från 2016.
  6. Stativ: Balkstativ som är delbart och montagesvetsat mot filtret. Från 2016.
  7. Tillbehör: Enhet för filterstyrning, kompressor, 7,5 kW samt tillbehör. Från 2016.

Frakten består av tre stora delar delar:

1. Stativ: 5640x3800x3800 mm, vikt 6000kg. Alternativt demonteras i delar.
2. Toppsektion: 2500x3800x4400mm , vikt ca 2500 kg.
3. Filterkammare med filterficka: 4500x4175x9850 mm, vikt ca 3500 kg.