35 års erfarenhet av återvinning

År 1979 grundades Svenska Slipers AB i Trollhättan av Thomas Karlström. Hans idé var att ta hand om alla slitna järnvägsslipers längs järnvägen och sälja dessa till trädgårds handlare och golfbanor runt om i Sverige. Det visade sig att vara en bra idé.

Det visade sig dock att många utav dessa slipers inte gick att återanvända på detta sätt. De var ruttna eller på andra sätt förstörda av att ha legat i över 30 år i spåren. Vi började då se huruvida det var möjligt att förbränna de dåliga sliprarna. En debatt startade då om kreosot (det impregneringsmedel som sliprar vanligen är impregnerade med) och huruvida det var farligt att förbränna eller ej.

Detta inledde en fas i företagets historia där omfattande studier gjordes kring kreosot och vad som händer vid förbränning av detta kolväte. Det visade sig vara helt ofarligt att förbränna kreosot vid rätt temperaturer i industriella anläggningar. Vi beslöt då att ta vårt ansvar och inte låta fler sliprar säljas ut på marknaden. Vår ståndpunkt var att uttjänta sliprar inte bör användas till annat än vad de var ämnade till, nämligen spår, och att de därför borde förbrännas vid ”end of life”.

Denna linje drev vi i många år och Sveriges väl utbyggda fjärrvärmenät gav oss fördelar under många år. Det var helt enkelt mer miljövänligt att frakta dem hit för god förbränning och effektivt energiutnyttjande än att bränna dem i andra länder och utnyttja energin dåligt eller lägga dem i trädgårdar där de egentligen inte hör hemma. Den mängd av sliprar som nu nådde Trollhättan satte press på vår utrustning för krossning. Vi var tvungna att utveckla ett system som tillät hög kapacitet och lågt slitage.

Vi utvecklade hammarkvarnskonceptet och idag är denna maskin vår huvudprodukt. Det blev även mer och mer attraktivt att snegla på andra typer av träavfall. Verksamheten utvecklades till att även innefatta ägande av värmeverk. För att klara av det nya förbränningsdirektivet 2005 krävdes en ombyggnation. Det var här vi utvecklade vår tvåstegsförbränning fullt ut.

Denna produkt är idag relativt ny men har visat sig vara ett koncept som är här för att stanna. Nu fokuserar vi på att genom den erfarenhet vi under åren byggt upp sälja utrustning till företag i samma situation som oss. Vi vet vad som krävs för hållbar produktion av avfall. Vi är stolta över att så många av våra medarbetare har varit med så länge. Det är därför vi vet vad vi talar om.


Vi är medlemmar i:

Avfall Sverige
Hemsida: www.avfallsverige.se

Wood recyclers association UK
Hemsida: woodrecyclers.org