Bränsleberedning från avfall

Bränsleberedning från avfall 2016-05-27T21:03:36+00:00

Effektiva fragmenteringsmaskiner

IQR (Industrial Quality Recycling) är ett svenskt bolag med rötterna i industriell energiåtervinning ifrån olika typer utav avfall. Våra maskiner är konstruerade och tillverkade av våra designers i Sverige. Vi erbjuder kunskap kring bränsleberedning från avfall. Det kan vara träavfall, skogsavfall, industriavfall eller hushållsavfall. Ofta måste dessa avfallstyper bränsleberedas och det är där vi kommer in i bilden.. Vi säljer även kompletterande maskiner som våra samarbetspartners tillverkar.

Är avfall samma sak överallt?

Man kan lätt att tro att avfallsmaterial har liknande egenskaper i grannländerna. Detta är dock en vanlig missuppfattning. Till synes samma avfall, skiljer sig markant från land till land och även mellan städerna. IQR har utvecklat sätt att hantera detta och på så sätt minska kostnaderna per ton producerat avfall.

Avfall är avfall och det kommer alltid att vara en kostnad förknippad med att bereda det. Det är därför kvalitet räknas.