Lösningar inom återvinning och energiåtervinning

IQR koncernen består av företag som kompletterar varandra på områdena försäljning, konstruktion, tillverkning samt reparation och service. På IQR Systems sker till största delen konstruktionen av de maskiner som vi tillverkar i Sverige. Tillverkning sker både på verkstad i Vänersborg och i Älmhult där Elme Magnets främst fokuserar på tillverkningen av maskiner för metallseparering. I Älmhult utför vi även en stor del underhåll och service av gamla lyftmagneter, elmotorer och annan utrustning främst inom metall och återvinningssektorn. Reparation och service är även något som IQR Contract och Systems är duktiga på, främst inom energisektorn (värmeverk, kraftverk och mekaniskt underhåll i stort). Drift och underhåll är något som vi på Systems gärna diskuterar med företag verksamma inom avfallshantering.

Elme Magnets
IQR Contract thumbnail
Älvstaden fastigheter thumbnail

Industrial Quality Recycling – vårt ursprung

Du kan läsa mer om vår historia på sidan Om IQR men i korthet är vi stolta över att kunna säga till våra kunder att vi är specialister. Under många år var vi entreprenörer som gjorde exakt det som våra kunder idag gör. Att fragmentera avfallsmaterial eller att bereda olika typer av avfall till förbränningskvalitet är vi duktiga på. Läs mer om de områden våra maskiner lämpar sig på.

Våra produkter

IQR-Hammer-Mill

FlexHammer™ Kross

FlexHammer™ är vår unika hammarkvarn som är integrerad i alla våra krossverk, mobila som stationära.

IQR FH1800 Mobil kross

FlexHammer™ Mobil kross

FlexHammer™ är marknadens kraftfullaste mobila kross. Den är driftsäker, behandlar olika typer av material och är enkel att använda

IQR-elme-grapple

Elme – Magnetseparering

Utrustning för metallseparering sedan 1955. Vi tillverkar även aluminiumseparatorer i många olika storlekar, alla anpassade till kundernas krav.

IQR SFC

Förbränningsugn Träavfall

Förbränningsugn för träavfall tar energiåtervinning från träbränslen in i framtiden med förfinad teknik utvecklad i Svenljunga av Industrial Quality Recycling AB.

IQR Återförsäljare av Pronar

Trumsiktar

Mobila trumsiktar i olika storlekar för användare inom återvinning men även inom sten, grus, grönavfall (kompost), bark och returträ (RT).

PP1010195

Grovkrossar

Långsamtgående grovkrossar är mycket kraftfulla och används ofta till att krossa mer besvärligt blandat och förorenat material.

IQR Himmel
IQR FH1800 Mobil kross trä material
Träflis närbild.