Start

Lösningar inom återvinning och energiåtervinning

IQR koncernen består av företag som kompletterar varandra på områdena försäljning, konstruktion, tillverkning samt reparation och service. På IQR Systems sker till största delen konstruktionen av de maskiner som vi tillverkar i Sverige. Tillverkning sker både på verkstad i Vänersborg och i Älmhult där Elme Magnets främst fokuserar på tillverkningen av maskiner för metallseparering. I Älmhult utför vi även en stor del underhåll och service av gamla lyftmagneter, elmotorer och annan utrustning främst inom metall och återvinningssektorn. Reparation och service är även något som IQR Contract och Systems är duktiga på, främst inom energisektorn (värmeverk, kraftverk och mekaniskt underhåll i stort). Drift och underhåll är något som vi på Systems gärna diskuterar med företag verksamma inom avfallshantering.

Älvstaden FastigheterOm IQR Systems

Industrial Quality Recycling – vårt ursprung

Du kan läsa mer om vår historia på sidan Om IQR men i korthet är vi stolta över att kunna säga till våra kunder att vi är specialister. Under många år var vi entreprenörer som gjorde exakt det som våra kunder idag gör. Att fragmentera avfallsmaterial eller att bereda olika typer av avfall till förbränningskvalitet är vi duktiga på. Läs mer om de områden våra maskiner lämpar sig på.

IQR Himmel
IQR FH1800 Mobil kross trä material
Träflis

Mässa

Vi kommer att vara på MaskinExpo på Stoxa i Märsta, 23-25 maj, tillsammans med Pronar.

IQR Logotyp