Konstruerad att hantera de tuffaste materialen

IQRs mobila krossar med hammarkvarn är utvecklade efter våra kunders behov och är kända för sin enastående prestanda, arbetsförmåga och kraftfullhet. De mobila krossverken är även utvecklade för lång hållbarhet samt har marknadens lägsta driftskostnad vilket garanterar en bra avkastning på er investering.

Okrossbart material

Hammarkvarnen på de mobila krossverken har en mekanisk säkerhetsfunktion i form av ett rejektsystem som skyddar mot följdskador förorsakade av okrossbart material.

IQR Rejektlucka för krossverk

FlexRejectDoor™

Säkerhetsfunktionen skyddar hammarkvarnen från att skadas och från stopp om okrossbart material matas in av misstag.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om FlexHammer™ mobila krossverk

+46 (0)520-48 58 80

info@iqr.se

Två modeller av FlexHammer™ mobila krossverk

IQRs mobila krossverk FH1500 erbjuder det bästa från två världar: Prestandan och kapaciteten av en stor hammarkvarn och en kompakt storlek för transporter på väg. Den större FlexHammer FH1800™ är marknadens kraftfullaste mobila kross och har en större kraft och kapacitet än FH1500™. Krossverken finns både med king-pin och larvfötter.

Slutprodukter

Den unika hammarkvarns designen gör det möjligt att ta fram en stor variation på produktstorlekar.  Vanliga produkter är 0-50 mm, 0-100 mm och  0-500 mm.

Typiska material

Vanligt material som IQRs mobila krossar hanterar är träavfall som t ex rivningsavfall, järnvägsslipers, bark, trädtoppar och grenar samt plast, hushållsavfall, industriavfall och verksamhetsavfall.