Mobila krossverk

Hanterar de tuffaste materialen

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.

0520-48 58 80

info@iqr.se

Mobila krossar från Trollhättan

IQR tillverkar kraftfulla mobila krossverk inom bränslekrossning och oavsett önskad fraktion. Våra kunder spänner över olika delar av återvinningsmarknaden och hanterar ofta stora årliga volymer.

FlexHammer™ mobila krossverk

IQRs krossverk med hammarkvarn är utvecklade efter våra kunders behov och har en enastående prestanda, arbetsförmåga och kraftfullhet. De mobila krossverken är även utvecklade för lång hållbarhet samt har marknadens lägsta driftskostnad vilket garanterar en bra avkastning på er investering.

FH1500

IQRs mobila krossverk FH1500 erbjuder det bästa från två världar: Prestandan och kapaciteten av en stor hammarkvarn och en kompakt storlek för transporter på väg.

FH1800

Den större FlexHammer FH1800™ Crawler är marknadens kraftfullaste mobila kross och har en större kraft och kapacitet än FH1500™. Krossverket finns endast med stållarvband.

Konstruerad att hantera de tuffaste materialen

Okrossbart material

Hammarkvarnen på de mobila krossverken har en mekanisk säkerhetsfunktion i form av ett rejektsystem som skyddar mot följdskador förorsakade av okrossbart material som matats in av misstag.

IQR Rejektlucka för krossverk

FlexRejectDoor™

Slutprodukter

Den unika hammarkvarns designen gör det möjligt att ta fram en stor variation på produktstorlekar.  Vanliga produkter är 0-50 mm, 0-100 mm och  0-500 mm.

Typiska material

Vanligt material som IQRs mobila krossar hanterar är träavfall som t ex rivningsavfall, järnvägsslipers, bark, trädtoppar och grenar samt plast, hushållsavfall, industriavfall och verksamhetsavfall.

Är du intresserad av FlexHammer mobila krossverk?

Fyll i uppgifterna nedan så kontakter vi dig.