ELME – tillverkare av utrustning för metallseparering sedan 1955

Företaget ELME (Älmhults El mekaniska AB) köptes av IQR 2012. Deras högkvalitativa metallseparatorer gjorde dem till perfekta partners. Se www.elmemagnets.com.

I sin tidigare roll som entreprenör arbetade IQR med många olika tillverkare av magneter och ställdes inför höga krav gällande materialkvalitet från sina kunder. Vi lärde oss att en magnet inom avfallshantering inte bara behöver vara stark, den måste vara stark över hela ytan och hållbar i alla aspekter.

Den enda tillverkare som nådde upp till dessa krav var ELME, och de är idag en del av IQR.

Högt ställda krav

Vi konstruerar och producerar produkter med hög teknisk prestanda. Varje order och projekt är noga specificerat och personalen hålls informerad genom väl dokumenterade rutiner. Leverans sker självklart vid överens- kommen tidpunkt. Kunden får teknisk rådgivning och support vid inmontering och idrifttagning.

Virvelströmsseparator

Separerar bort omagnetiska metaller såsom aluminium, koppar, zink och mässing.

elme´s konstruktion separerar båda sidor om trumman. Detta gör elme överlägsen jämfört med den nu vanligaste metoden där materialets kastparabler, i samma riktning, används. Vi använder enbart superstarka neodymmagneter av högsta kvalité vilket säkerställer en mycket hög separerinsgrad.

Magnetgrip

Grip med inbyggd magnet, idealisk för sortering av byggavfall m.m.

Magnetseparator

Separerar bort magnetiska metaller. Baserat på elektro- alternativt permanentmagneter. Placeras vanligtvis över en transportör. Separatorerna är självrensande och mycket driftsäkra.

Läs mer om dessa och elme’s övriga produkter på elmemagnets