Beredningsanläggning

Borås är en av Sveriges mest miljövänliga städer och de satsar mycket på att hantera och återvinna avfall på ett så effektivt sätt som möjligt. Borås Energi har därför valt en lösning där man bereder avfallet ordentligt före förbränningen i en s k beredningsanläggning. På så vis uppnår man en jämnare och mer kontrollerad förbränning jämfört med om man eldar avfallet direkt utan förbehandling.

För att bereda bränsle byggdes en särskild anläggning vid Sobackens avfallsanläggning. Till beredningen av avfallet valde vi att kombinera världens största långsamgående maskin inom avfall (SID XLC7300) med vår största och kraftfullaste hammarkvarn FlexHammer™ 2400. Genom att använda en kraftfull hammarkvarn så minimerades antalet delar i systemet och kostnadseffektiviteten ökar.

Anläggningen krossar upp till 150.000 ton industriavfall och hushållsavfall varje år för att bli lämpligt som bränsle i pannorna på Ryaverket, där Borås Energi och Miljös fjärrvärmeproduktion äger rum.

Tillsammans med Borås gör IQR en av Sveriges mest miljövänliga städer ännu miljövänligare.

Över en miljon ton har processats genom anläggningen!