Special grovkross

För svårkrossat material

Special Grovkross 2018-01-04T12:47:27+00:00

Grovkrossen för svårkrossat material

Vanligt material som krossas i en special grovkross är sådant som måste behandlas genom skärande (t ex: tyg, mattor, plastrullar eller liknande) samt är fullt av föroreningar i form av metaller/sten och liknande. Detta är inget problem för en special grovkross och materialet kan krossas till liten storlek.

En special grovkross producerar ett mera finfördelat material än en standard grovkross och används därför ofta som sekundärkvarn  innan en panna.

Det finns även exempel där avfall matas direkt i en special grovkross i enstegskrossning innan panna. Ofta måste man använda s.k pushers i samband med special grovkross eftersom de annars kan ha svårt att få tag i materialet som matas in i kvarnen. Generellt är dessa maskiner mycket kraftfulla och krossar med lätthet däck av olika storlekar.