ELME – tillverkare av utrustning för metallseparering sedan 1955

Företaget ELME (Älmhults El mekaniska AB) köptes av IQR 2012. Deras högkvalitativa metallseparatorer gjorde dem till perfekta partners. Se www.elmemagnets.com

I sin tidigare roll som entreprenör arbetade IQR med många olika tillverkare av magneter och ställdes inför höga krav gällande materialkvalitet från sina kunder. Vi lärde oss att en magnet inom avfallshantering inte bara behöver vara stark, den måste vara stark över hela ytan och hållbar i alla aspekter.

Den enda tillverkare som nådde upp till dessa krav var ELME, och de är idag en del av IQR.

Elme tillverkar inte bara överbandsmagneter, utan även aluminiumseparatorer i många olika storlekar, alla anpassade till kundernas krav.