Grovkross

När grövre material behöver krossas

Grovkross 2018-01-04T12:53:51+00:00

Grovkross

En grovkross  kan användas på många brytbara material (eller material som kan slitas sönder) med skillnaden att den inte kan göra 0 – 100 mm utan att recirkulera överstort material tillbaks till krossen. Om man vill ha 100mm material och materialet är sådant att en hammarkvarn inte är rätt så kan man använda en rotary shear.

Den gemensamma nämnaren för material som skall behandlas av en rotaryshear är att materialet måste behandlas genom skärande (tex.tyg, mattor, plastrullar eller liknande) samt att ingående material är fullt av föroreningar i form av metaller/sten eller annat, något som en rotary shear inte är rädd för. Materialet kan krossas till liten storlek.

Den gemensamma faktorn för materialet som skall behandlas i en hookshredder är att det ofta förbehandlas för ytterligare process (i många fall). Brytbara material eller material som kan slitas sönder genom stor kraft bryts ner till omkring (0)100 – 500 mm. Detta material är sedan lättare för en hammarkvarn eller annan typ av skärande/krossande maskin att bryta ner till mindre storlek i de fall detta behövs.

Det finns också skärande maskiner med högre varvtal. Dessa är designade med svarven i åtanke och kan användas att skära avfall, som är nästan fria från främmande föremål, till önskad storlek. De är långsammare än en hammarkvarn (omkring 100 – 140 rpm) och använder skarpa kanter till att skära avfallet till önskad storlek.