Krossning av järnvägsslipers för energiåtervinning

På denna anläggning används FlexHammer™ teknologin till att krossa järnvägsslipers till biobränsle. Det är här som FlexHammer™ kvarnen utvecklades under 90-talet. På denna anläggning har mer än 1000000 ton avfallsmaterial, mestadels järnvägsslipers, krossats till biobränsle och levererats till pannor genom åren.

Krossning av avfall med hög andel stål

På denna anläggning behöver man inte ta bort järn och annat skrot innan krossningen påbörjas. FlexHammer™ kvarnen har inga problem med att hantera stora mängder stål. Prata med oss så ska vi förklara mer. Genom att använda en snabbgående/medelhastighets-kross får man ut en mycket renare stål-fraktion än om man använder en långsamgående valskross.

FlexHammer™ – hjärtat i denna anläggning – fortfarande samma som när den installerades under 90-talet i Trollhättan.