Bränsleberedning från avfall

Bränsleberedning har varit och är fortfarande IQR´s styrka. Vi är idag en av de ledande specialisterna inom WTE (Waste To Energy) och övrig avfallsberedning och återvinning.

Det finns i huvudsak två typer av avfalls kvarnar – låg hastighet och hög hastighet. IQR tillhandahåller båda typerna – i stationärt utförande eller i mobilt utförande. De båda typerna kan användas i kombination eller fristående men de kan båda göra jobben du önskar. I en anläggning där hundratusentals ton avfall krossas varje år är det tveklöst som så att en kombination av långsamtgående kvarnar och snabbgående är att föredra, både ur slitagesynpunkt och servicesynpunkt men även ur ett livslängdsperspektiv. Det som bestämmer ditt val av krossanläggning är typen av avfallsmaterial men också givetvis mängden. Det är också viktigt att veta om du behöver skära, klippa eller krossa. Vi hjälper dig att välja eller så designar vi en anläggning som gör båda delar i olika steg. Det beror på dig och vad ditt företag kräver.

Våra maskiner är inte de billigast att köpa men de är billigast i drift. Det beror på att vi bygger tunga maskiner som våra kunder har nytta av under lång tid.

Vi sänker inte bara kostnaderna utan vi möjliggör även ett högre restvärde.

Vilka frågor behöver du ställa dig själv?

Innan ett kross-system köps in måste du ha klart för dig ett antal, till synes självklara saker:

 • Vad ska krossas?
  • Innehåller det mycket metaller?
  • Vad för metaller?
 • Vad är syftet med slutprodukten/erna?
 • Ska du separera något annat ifrån avfallet?
  • Plast, papper, sten?
 • Färdig fraktionsstorlek/kvalitet?
  • Vill du ha olika materialstorlekar ut?
  • Vilken materialstorlek blir din huvudprodukt?
  • Måste askhalten vara låg?
 • Vilka kvantiteter av detta avfall har jag per år?
 • Hur många timmar ska jag krossa effektivt per år?

Undvik misstag andra redan gjort

Våra lösningar fokuserar mycket på att hjälpa våra kunder att undvika de misstag vi en gång gjorde själva. Ibland hamnar vi i ett dilemma på grund av detta, särskilt när kunden inte vill betala för vad han anser vara ”overkill”. Många är vi som någon gång har använt fel maskin till fel applikation.

Välj utrustning efter behov

Maskinerna du får ifrån IQR är kraftiga krossar för sönderdelning av det material som årligen genereras av industrin och hushållen. Det sönderdelade avfallet får olika egenskaper beroende på vilket ändamål det avses slutanvändas. Våra kunder är främst energiåtervinnare och befinner sig därför i slutet på ett materials livscykel där materialåtervinning inte längre är möjlig. Andra kunder använder våra maskiner för att lättare kunna återvinna ett avfallsmaterial och göra det till nya produkter.

Det gäller ofta att utföra jobbet så snabbt som möjligt men med bibehållen kvalitet, både gällande maskin och produkt. Vår egen erfarenhet kring bränsleberedning ifrån avfall gör att vi kan undvika många utav de vanligaste felen vid val av system för krossning av avfall i exempelvis en fjärrvärmeanläggning. Vi utvecklar och utvärderar ständigt olika lösningar för att våra kunder ska kunna utföra processen så kostnadseffektivt som möjligt. I det här fallet hänger kostnadseffektivitet och miljö samman. Låga produktionskostnader är A och O för att på lång sikt kunna utföra ett bra arbete.