FlexHammer™

FlexHammer™ är vår unika hammarkvarn och är integrerad i alla våra maskiner, mobila som stationära.

Mobila krossverk

Marknadens kraftfullaste mobila krossverk. Den är driftsäker, behandlar olika typer av material och är enkel att använda.

Grovkross

Långsamtgående kross där grövre material sönderdelas till mer lätthanterlig fraktion.

Olika typer av krossverk

Det finns i huvudsak två typer av avfallskvarnar, låg hastighet och hög hastighet. IQR tillhandahåller båda typerna – i stationärt utförande eller i mobilt utförande. De båda typerna kan användas i kombination eller fristående men de kan båda göra jobben du önskar. I en anläggning där hundratusentals ton avfall krossas varje år är det tveklöst som så att en kombination av långsamtgående kvarnar och snabbgående är att föredra, både ur slitagesynpunkt och servicesynpunkt men även ur ett livslängdsperspektiv. Det som bestämmer ditt val av krossanläggning är typen av avfallsmaterial men också givetvis mängden. Det är också viktigt att veta om du behöver skära, klippa eller krossa. Vi hjälper dig att välja eller så designar vi en anläggning som gör båda delar i olika steg. Det beror på dig och vad ditt företag kräver.

Våra krossverk är inte de billigast att köpa men de är billigast i drift. Det beror på att vi bygger tunga maskiner som våra kunder har nytta av under lång tid.
Vi sänker inte bara kostnaderna utan vi möjliggör även ett högre restvärde.

FlexHammer™ – IQRs unika hammarkvarn

Denna medelhastighetshammarkvarn finns i ett antal olika storlekar. Gemensamt för dem alla är att de är effektiva inom krossning (och till viss del skärning) av brytbara material. Se vad kan FH krossa.

FlexHammer™ – serien byggs i ett antal olika storlekar, från 700 mm till över 2 meter i bredd. De vanligaste krossarna är FH1500 och FH1800. De finns båda som mobila krossverk ( king-pin och larv) samt stationär kross. Det är också möjligt att få krossverken i toppmatad konfiguration, vilket gör det möjligt att minska mängden kringutrustning och placera maskinen i trånga utrymmen. Material som oftast FlexHammer™ krossar är RT-trä och alla andra trämaterial men den är även bra på att krossa en många andra typer av material.

Produktbild - IQR Hammarkvarn.

Fördelar med FlexHammer™

  1. Det är lätt att ändra rost och därmed slutproduktens fraktionsstorlek.
  2. Vid behandling av t.ex. rivningsvirke krossas materialet i brottanvisningarna så att spik o dylikt frilägges så att det kan avskiljas med magnet.
  3. Färdigprodukten är fluffig och lämplig som bränsle.
  4. Den är även lämplig vid t.ex. separering i processer med primär- och sekundärkrossning.
  5. Där materialet utsättes för torkning är fluffigt material att föredra.
  6. Hammarkvarnen utför en positiv blandning, homogenisering av inmatat material, värdefullt ur bränslesynpunkt.
  7. Hammarkvarnen producerar bra bränslekvalitet även med slitna slagor – lättare att planera in service.
  8. Rejektsystemet skyddar mot följdskador förorsakade av okrossbart material.
  9. Knivbryggan bidrar till att även elastiska material sönderdelas effektivt.

Grovkrossar

En långsamgående maskin är antingen rivande grovkross (hookshredder) eller i kombination skärande grovkross (rotary shear/skärkross). En hookshredder (i jämförelse med en rotary shear) kan användas på många brytbara material (eller material som kan slitas sönder) med skillnaden att den inte kan göra 0 – 100 mm utan att recirkulera överstort material tillbaks till krossen. Om man vill ha 100 mm material och materialet är sådant att en hammarkvarn inte är rätt så kan man använda en rotary shear.

Rätt material till rätt grovkross

Material som skall behandlas av en rotary shear grovkross är sådant som måste behandlas genom skärande (t ex tyg, mattor, plastrullar eller liknande) samt att ingående material är fullt av föroreningar i form av metaller/sten eller annat, något som en rotary shear kross inte är känslig för. Materialet kan krossas till liten storlek.

Materialet som skall behandlas i en hook shredder grovkross är sådant som ofta behöver förbehandlas för ytterligare process (i många fall). Brytbara material eller material som kan slitas sönder genom stor kraft bryts ner till omkring (0)100 – 500 mm. Detta material är sedan lättare för en hammarkvarn eller annan typ av skärande/krossande maskin att bryta ner till mindre storlek i de fall detta behövs.

Det finns också skärande maskiner med högre varvtal. Dessa är designade med svarven i åtanke och kan användas att skära avfall, som är nästan fria från främmande föremål, till önskad storlek. De är långsammare än en hammarkvarn (omkring 100 – 140 rpm) och använder skarpa kanter till att skära avfallet till önskad storlek.