Utvecklingscentra

Utvecklingscentra

På IQR har vi två utvecklingscentra. De fungerar som våra egna forskningsanläggningar. Dessa platser gör att vi kan hålla reda på och förbättra viktiga parametrar i våra avfallshanterings anläggningar. Det hjälper oss att ligga steget före i alla lägen. Bland annat testar vi effektivare elmotorer, nya typer av slit delar och olika anläggningslayouter. Genom att göra detta kan vi hålla en konstant utveckling och har möjlighet att reducera din kostnad per ton av den produkt du lever på.

I de svenska beredningsanläggningarna ligger fokus mestadels på energiåtervinning snarare än på materialåtervinning. Detta beror på att den största andelen återvinningsbara material redan har separerats av företag och konsumenter innan avfallet kastas bort, vad som återstår är energi. Vi strävar dock alltid efter att bli bättre på materialåtervinning och vi tar detta längre hela tiden. I de avfallsförbränningsanläggningar där IQR har tillhandahållit maskinerna fokuserar vi på vad kunden värderar som kvalitet – om det så är 30mm eller 300 mm slutfraktion, med eller utan separering av finfraktion, med eller utan separation av tung/lätt fraktion.

Krossar, hookshredders, siktar och utrustning för metallseparering

Genom våra testanläggningar har vi möjlighet att kontinuerligt utveckla och utvärdera de mest kostnadseffektiva lösningarna inom bränsleberedning från avfallsmaterial.

Denna erfarenhet och kunskap ger oss möjligheten att bygga eftertraktade maskiner för sönderdelning. Bränsleberedning har varit IQR´s huvudprocess under många år och det har gjort oss till en av de ledande specialisterna inom Avfallshantering och utrustning för beredning av avfall på olika sätt.