Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.

0520-48 58 80

info@iqr.se

FlexHammer™ Stationärt krossverk

  • Lägre driftkostnader
  • Mindre och enklare underhåll med IQRs Webb Visualisering
  • Bättre övervakning och rapportering
  • Möjlighet till fjärrservice
  • Möjlighet till längre matarbord
  • FlexRejekt™ finns på alla FlexHammer™

Vanligt material som krossverket hanterar är:

  • Alla former av returträ.
  • Tryckt virke, slipers och andra typer svårkrossade returträ fraktioner.
  • GROT, städbark, förpackningsmaterial, wellpapp, ptp (papper, trä, plast).
  • Grovavfall, industriavfall, hushållsavfall, plastavfall, byggavfall, rivningsavfall

Stationär anläggning från IQR

IQR tillverkar kraftfulla eldrivna stationära krossanläggningar för all sorts material inom bränslekrossning och oavsett önskad fraktion.

Våra kunder hanterar stora mängder hushållsavfall, industriavfall, returträ, slipers, telefonstolpar och grot. Även andra avfallstyper hanteras där metallseparering, siktning eller annan behandling ingår som ett steg i kundens process.

FH1500 och FH1800 – Stationärt montage

Våra stationära anläggningar byggs uteslutande med vår FlexHammer™ 1500 eller FlexHammer™ 1800 med elmotor, vanligen på 400 kW och kan i vissa applikationer föregås av tvåvalsade, stationära krossar från SID.

När ni väljer en stationär FlexHammer™ anläggning har ni ett stort inflöde av material till er processanläggning. Eldrift är miljövänligare i jämförelse med en dieselmotor och underhållet av elmotorn är enklare.

En fördel med stationära anläggningar är att platsbegränsningen inte finns vilket förenklar städning, underhåll och service. I och med att vi kan koppla upp maskinen fast emot internet utökas också möjligheterna till övervakning och fjärrservice. En anläggning ifrån IQR håller dig uppdaterad dagligen med information du behöver.

Säkerhet först

Alla maskiner från IQR är byggda enligt högt ställda krav. Inte bara för att säkra livslängden utan för säkerheten, vilket är en prioritet nummer ett. IQR arbetar nära med branschledande företag som håller sig uppdaterade med de senaste säkerhetskraven och en dialog om säkerhet med kunden är alltid första prioritet. Säkerhetsstandarder skiljer sig från land till land även inom EU. Vi ser alltid till att diskutera detta med våra kunder och att förklara fördelar och nackdelar med vissa funktioner. Vissa aspekter av vad som kan se säkert ut är inte alltid det säkraste alternativet för proffs som arbetar med maskinen och det krävs en dialog för att arbeta igenom vad som fungerar för den specifika kunden.

FH1800 Krossanläggning
Elmotor till krossverk

Elektrisk motor

Till IQRs stationära krossverk används en kraftfull industriell elmotor som kan hantera stress år efter år. Elmotorer är också mycket miljövänligare . Elmotorerna är effektivare än dieselmotorer varför kW inte kan jämföras mellan de två. Du sänker dina produktionskostnader när du använder ett stationärt FlexHammer™ krossverk.

Det är en investering som är värt att överväga.

Magneter från Älmhult

Magneter och metallseparationsutrustning är från Elme Magnets (en del av IQR). Beroende på vilken typ av maskin du väljer varierar alternativen för magnetstorlek. För stationära krossverk går det att välja mellan elektro- och permanentmagnet i olika storlekar.

Fördelarna med elektromagnet är att den är kraftfullare och enklare att städa, då alla magnetiska metaller faller av när den stängs av.

Är du intresserad av FlexHammer stationärt krossverk?

Fyll i uppgifterna nedan så kontakter vi dig.