Kvalitet och miljö

ISO 9001 – Ledningsystem för kvalitet

Certifikat Nr: FM 581.366 för  kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001

Vår arbete avser följande: Marknadsföring och försäljning, konstruktion och utveckling av maskiner för beredning bränsle från avfall. Samt att utveckla och designa system för förgasning av biomassa.

ISO 14001 – Ledningsystem för miljö

Certifikat Nr: EMS 581.367 för miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001

Vår arbete avser följande: Marknadsföring och försäljning, konstruktion och utveckling av maskiner för beredning bränsle från avfall. Samt att utveckla och designa system för förgasning av trämaterial.