Kvalitet och miljö2017-09-20T15:12:32+00:00

ISO 9001 – Ledningsystem för kvalitet

Certifikat Nr: FM 581.366 för  kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001: 2008

Vår arbete avser följande: Marknadsföring och försäljning, konstruktion och utveckling av maskiner för beredning bränsle från avfall. Samt att utveckla och designa system för förgasning av biomassa.

 

ISO 9001

ISO 14001 – Ledningsystem för miljö

Certifikat Nr: EMS 581.367 för miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001: 2004

Vår arbete avser följande: Marknadsföring och försäljning, konstruktion och utveckling av maskiner för beredning bränsle från avfall. Samt att utveckla och designa system för förgasning av trämaterial.