Supervisory Control And Data Acquisition

Detta är en option på våra stationära anläggningar och det ger en bättre översikt och kontroll på produktionsparametrar. Ofta kommer detta i kombination med en kontrollhytt varifrån operatören kan övervaka krossnings processen visuellt men även via datorskärmar.