Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om IQR Webb Visualisering och hur den kan göra er verksamhet effektivare.

0520-48 58 80

info@iqr.se

IQR Webb Visualisering

Vi är mycket glada att kunna leverera som ett tillval denna lösning där man i realtid kan följa avfallskrossningen via en säker webbsida.

Du når lätt din information, antingen om du vill sitta uppkopplad på ditt kontors storbilds-TV, med en läsplatta eller via mobilen. Det enda som krävs är en uppkoppling, inloggning samt webbläsare.

IQR Webb Visualisering finns både för mobila krossverk och stationära anläggningar.

Vilken information visas?

Sidan ger information om nuvarande prestanda men även ackumulerade värden så som Ton/h eller kWh/Ton, Historisk data över de senaste 7 dagarna visas även som ett stapeldiagram.

Sammanräknad produktionsdata

(Accumulated data)

Visar produktionen sammanräknat, Värden i dessa fält återställs när skiftrapport genererats från HMI.

För att få ut så mycket av möjligt av denna sida tillsammans med produktionsrapporten så bör en våg vara installerad på maskinen.

Från dessa fält kan du läsa de totala ton som har krossats och förbrukats kWh.

Du kan också se när maskinen har matats kontra tomgång.

Genomsnittliga ton för den tid som kvarnen har laddats men också genomsnittet av den totala tiden som kvarnen har varit aktivt.

Dessa informationsfält är ett komplement till vårt rapportsystem som via HMI-skärmen genererar produktionsrapporter och trendrapporter.

Ljusfyren

(Light beacon)

Visar samma signaler som ute på maskinen så genom att läsa operatörsmanualen och bekanta sig med vad de olika färgkombinationerna så kan man utläsa om maskinen går optimalt eller om justeringar bör göras.

Aktuella produktionsdata

(Present data)

Med dessa mätare/fält får man direktdata så som:

  • Motorns kW förbrukning.
  • Rotorns varvtal.
  • Inmatnings hastighet.
  • Ton/h genomsnitt just nu. (Uppdateras var 30 s)
  • Högsta ström toppen.

Historik

(Historical data)

De senaste sju dagarnas produktion sparas och visas i ett stapeldiagram så att man lättvindigt kan följa produktionen. (Varje stapel visar 24 timmar och genereras automatiskt)

Vill du veta mer om IQRs Webb Visualisering?

Vill du veta mer om hur Webb Visualisering kan göra ert företag mer effektivt? Fyll i uppgifterna nedan så kontakter vi dig.