IQR FlexHammer™ – Vad kan maskinen krossa?

Nedan finns en lista med exempel på avfallsmaterial som vi kan hantera i våra maskiner (medium/snabb hastighetskross). Skulle ditt specifika avfall inte finnas med – så tveka inte att kontakta oss ändå.

  • Återvinningsträ/Returträ/RT – krossas vanligen till omkring 0 – 100 mm men även 0 – 30 mm (40). Kunden väljer.
  • Industriavfall (vanligen papper, trä, plast och allt däremellan såsom material som borde återvunnits)
  • Hushållsavfall (det avfall som av olika anledningar inte rötats eller inte bedömts miljömässigt försvarbart att röta)
  • PVC plast (vanligen med stora mängder järn och aluminium) i fönster, dörrar, ramar av olika slag. Inte så vanligt i Sverige. Högt metallinnehåll.
  • Återkrossning av kontaminerat metalskrot från träkrossning genom vals-kross (hookshredder eller liknande) i syfte att få en ren metalfraktion med högre värde.
  • Järnvägsslipers med stålplattor på, i stora kvantiteter
  • Batteri-pulvrisering (alkali/brunsten) – i syfte att utvinna metallerna innan destruktion av salmiak och övriga restprodukter (krossen blir då del av hel anläggning med filter etc.)