Läs artikel i Bioenergitidningen om vår senaste FlexHammer™ 1500 Mobile med intervju av VD och kund.

Bioenergitidningen Nr 4 IQR